Nordsjø Kontorpark

Base Property og Grønhaug Eiendom utvikler en fremtidsrettet kontorpark i Haugesund på 15.000 m2, fordelt på fire bygg med fellesfunksjoner i første etasje. Byggetrinn 1, bygg B, ble innflyttet desember 2017.

Det første byggetrinnet inneholder alle felles- og servicefunksjonene for prosjektet. Her er resepsjon og mingleområder, romslig kantine, møte- og konferansearealer og treningsrom. Her kan du nyte lunsjen utendørs i grønne omgivelser og spille squash med gode kolleger.

Prosjektet fokuserer på synergi, energi, effektivitet, arkitektur og funksjonalitet. Nordsjø Kontorpark er BREEAM-NOR-klassifisert etter kravene til «Very Good». Nordsjø Kontorpark er et unikt kompetansesenter med spennende leietakere – en kontorpark leietakerne er stolte av.

Bygget utformes med moderne arkitektur og grøntområder tilknyttet kantinen. Materialbruken er robust, enkel og solid. Innenfor byggets rammer tilbyr vi effektive, tidsriktige og fleksible kontorlokaler, tilpasset til leietakernes behov og ønsker. Interiøret er lyst og moderne, med gjennomført tilpasning til alle brukergrupper. Vi utformer lokalene slik at de tilfredsstiller leietakers behov og samtidig tilrettelegger for fremtidig vekst.

Vi har høye ambisjoner for prosjektet i forhold til å skape en felles arbeidsplass der det tilrettelegges for gode synergier mellom leietakerne. Nordsjø Kontorpark fremstår som et unikt prosjekt i Haugesund – den eneste rendyrkede kontorparken i regionen.


Kontaktperson marked:
Jan Christian Drarvik, telefon (+47) 909 46 572 eller e-post jcd@baseproperty.no.

Kontaktperson prosjekt: Andreas Poulsson, telefon (+47)  990 14 356 eller e-post ap@baseproperty.no.

 

Nøkkeldata

Sted:

Haugesund

Størrelse:

15.000 m2

Arkitekt:

Brekke Helgeland Brekke AS