Sandnes, byen i Norge med størst befolkningsvekst, har stort utviklingspotensiale i årene fremover. Det er nettopp den høye befolkningsveksten som gir byen et fortrinn og gjør det attraktivt å drive næring.

HENT er valgt som entreprenør for hovedkontoret til Solberg & Andersen i Bergen. HENT er en landsdekkende entreprenør som gjennomfører alle typer byggeprosjekter.

På Forus Nord i Sola kommune har Base Property AS med Backe Bygg AS som entreprenør ført opp et kombinert kontor- og lagerbygg. Bygget er spesialtilpasset for Maersk Drilling AS.