Base og Ineo skal utvikle 250 boliger på Rådhusmarka

Base Bolig og Ineo Eiendom har kjøpt tomtene BB1, BB2 og BB3, Rådhusmarka, av Sandnes kommune ved Sandnes Tomteselskap.

Dette skal være et prosjekt som treffer alle generasjoner og kjøpegrupper. Visjonen er en fordeling av beboere som spiller på dynamikken og samspillet hos befolkningen i Sandnes kommune.

– Rådhusmarka skal bli et attraktivt område med spennende varierte boliger – som tiltrekker seg både eksisterende innbyggere og potensielle innflyttere, sier prosjektleder i Base, Odd-Are Njå.

Planlagt fordeling for ulike målgrupper:

  • 20 % – ung/etablering
  • 60 % – etablerte
  • 20 % – senior

 

Boligene er planlagt med attraktive kvaliteter som er tilpasset ulike mennesker i ulike situasjoner. Prosjektet legger vekt på gode møteplasser, grønne lunger, energieffektivitet, trygghet, komfort og sosiale arenaer på tvers av generasjoner.

– Det vil bli iverksatt en ordning der unge og nyetablerte vil kunne oppnå 8 prosent rabatt, 20 % av prosjektet er avsatt til dette, sier Njå.

Det er også planlagt å legge til rette for konseptet Senior Smart Living, utviklet av Abri Vekst. Prosjektet vil med konseptet bidra til å skape robuste velferdstilbud for eldre innbyggere. Målet med konseptet er å tilrettelegge for at flere kan bli boende lenger i eget hjem, og skape et miljø med beboere i alle alderstrinn.

Ineo Eiendom fokuserer sin virksomhet i tomt- og eiendomsutvikling, fra ervervelse, til prosjekt og salg. Ineo ønsker å utvikle boligmiljøer hvor familieboliger er den dominerende boligtypen. Leiligheter, eneboliger, rekkehus og vertikaldelte boliger er nøkkelprodukter. Eier er Bjergsted Investering AS.

Base Bolig er et rent bolig- og tomteutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra identifisering og kjøp av tomter til salg av nøkkelferdige boliger og regulerte byggeklare tomter. Største eier er Base Gruppen AS.