Base Property fikk verneprisen for Hermetikken

Stavanger kommune og Fortidsminneforeningen har gitt verneprisen 2018 til Base Property.

Overrekkelsen skjedde da kommunalstyret for byutvikling med juryleder Kari Raustein og byantikvar Hanne Windsholt i spissen kom på overraskende besøk på Hermetikken torsdag ettermiddag. Det tidligere hermetikklaboratoriet fra 1931 har dermed fått sin andre pris, i 2017 ble det tildelt Cityprisen.

Verneprisen deles ut til bygg i Stavanger som har blitt ekstra godt bevart, eller som er tilbakeført til opprinnelig utseende. Årets tema er næringsbygg, og det sto mellom Hermetikken, Øivind Johnsen for Johan P. Johnsens sjøhus på Holmen og Reidun Koch Kalvig for Koch parfymeri sitt nyrenoverte forretningsbygg i Kirkegata – altså svært verdige konkurrenter!

Plakett

Verneprisen ble første gang delt ut i 1999. Prisen består av et diplom, en messingplakett og 25.000 kroner. Plaketten har Fortidsminneforeningens emblem som motiv og skal festes på huset.

– Vanvittig kjekt. Å få en slik anerkjennelse for det arbeidet vi har gjort med Hermetikken er inspirerende og noe vi tar med oss videre i andre prosjekter, sier Odd-Are Njå, som har vært prosjektleder for «nye» Hermetikken.

Arkitekt har vært Brandsberg-Dahls og entreprenør har vært Kruse Smith.

I utvelgelsen av kandidater til årets vernepris, har juryen vurdert næringsbygg som:

  • er godt bevart i sin opprinnelige form
  • har blitt rehabilitert og tilbakeført til opprinnelig utseende
  • har fått ny bruk på byggets premisser
  • har bidratt til å bevare eller berike et helt historisk gatemiljø

Hermetikken, Hermetikkindustriens laboratorium, er en markant bygning både i bybildet på Eiganes og i byens historie. Laboratoriet ble reist på initiativ fra hermetikknæringen selv, for å huse det vi i dag ville kalt en FoU-institusjon – en bransjeforskningsinstitusjon som skulle utvikle bedre produkter og konserveringsmetoder.

Jurlyleder Raustein gratulerte Base Property med «et fantastisk prosjekt».

– Jeg vil takke på vegne av hele byen for dette flotte bygget som har kommet til heder og verdighet igjen – og ikke minst til glede for oss alle, sa hun.

Innviet i 1931

Huset ble tegnet av bergenseren Sigurd Lunde (far til den første direktøren, Gulbrand Lunde) og innviet i 1931. I 1952 kom det også en fagskole for hermetikk- og næringsmiddelbehandling (Hermetikkfagskolen) på nabotomten, slik at bransjen også kunne utdanne sine egne fagfolk og fremtidige forskere.

Laboratoriet holdt stand i mange år, også etter at hermetikkindustrien i byen ble faset ut på 1970-tallet. Fra 1985 levde laboratoriet videre som en del av virksomheten til stiftelsen Noconserv. Men i 2006 ble Norconserv en del av Måltidets hus på Ullandhaug og solgte både laboratorie- og skolebygget til Stavanger kommune. Da var begge byggene allerede i nokså dårlig stand, og i kommunalt eie gikk de inn i en dvale, bare avbrutt av periodevis ad-hoc-bruk. Etterbruken var stort sett begrenset til skolebygget, mens laboratoriet stod tomt.

Knappe ti år senere hadde kommunen gitt opp å fylle byggene med nytt innhold og la dem ut for salg igjen. Da fulgte det med en medgift i form av en ny reguleringsplan som ikke lenger dikterte offentlig bruk – men som til gjengjeld la vernerestriksjoner på eksteriørene og deler av interiørene. Base Property kom på banen og sikret seg anlegget, og satte straks i gang med ombygging og rehabilitering med Brandsberg-Dahls arkitektkontor på laget. I fjor var laboratoriet ferdig til bruk, med kontorer for eiendomsselskapet selv, utleiekontorer for flere leietakere og restaurant i sokkeletasjen.

– Fungerer optimalt

Odd-Are Njå forteller:

– Som eiendomsutviklere så vi potensialet i arkitekturen og kvaliteten på bygningsmassen fra 1931, selv om det krevde en fullstendig renovering – bokstavelig talt fra topp til tå. Utfordringen lå nettopp i å bevare og integrere det verneverdige med det moderne og funksjonelle, en utfordring som ga oss motivasjon til å gå løs på prosjektet. Huset fungerer nå på alle måter optimalt.

Prosjektet var også nominert til Stavanger kommunes byggeskikkpris i år.