Base Property og Aton skal utvikle i Sverdrups gate

Alfred Ydstebø og Tommy Madland utenfor tomten i Sverdrups gate.

– Det er veldig kjekt at vi har fått med en samarbeidspartner som Base i dette prosjektet. Dere er kjent for å være framoverlente aktører i bransjen, sier Tommy Madland i Aton.

Base Property tok i fjor høst kontakt med Aton for å få til et samarbeid om utvikling av byggetomten i Tanke Svilands gate. Det kan bli en kombinasjon av næring, kontor, bolig og hotell.

– I Stavanger sentrum er det ikke mange gjenstående tomter som man kan bygge stort på. Det er egentlig bare på Nytorget, Stavanger stasjon og her. Derfor er dette et interessant prosjekt for oss. Vi mener at sentrum tåler flere kontorarbeidsplasser. Derfor legger vi inn en vesentlig del kontor i dette prosjektet, sier daglig leder Alfred Ydstebø i Base Property.

Størrelsen på prosjektet kan bli på 22.000-24.000 kvadratmeter, og planen er å innlede en reguleringsplan i høst. Målet er byggestart høsten 2020.

Det var tidligere planer om et stort konferansehotell.

– Vi måtte legge det prosjektet på is på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll, blant annet nedgangen i oljeprisen i 2015. Nå er planen å utvikle eiendommen sammen med Base. Samtidig ligger jo fortsatt hotellplanene klare, så de kan plukkes fram igjen om situasjonen skulle endre seg, sier Madland.