Base skal være med og bygge «nye» Kiruna

Base Property skal utvikle et 5 mål stort kvartal med 23.000 m² næring og hotell i sentrum av «nye» Kiruna.

Avtalen som er inngått med Kiruna kommune gir Base en eksklusiv rett frem til neste sommer å detaljregulere og utvikle kvartalet. Den endelige utbyggingsavtalen skal forhandles i samme periode.

Prosjektet tar sikte på å skape en god miks av hotell, kontorer, rekreasjon og handel. Et kvartal der bedrifter etablerer offentlig tilgjengelige møteplasser.

Målet er å skape et varig og og fremtidsrettet prosjekt, sett fra et økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig perspektiv.

Hotellet vil få 200-220 rom med høy standard og sterk merkevare. Målet er at hotellets resepsjon og restaurant/pub skal bli en av Kirunas nye kreative møteplasser.

Base Community
Kontorbygget vil være på 9000-11.000 m², med fleksible kontorløsninger for ulike behov. Det vil være plass til mellom 500 og 700 kontorarbeidsplasser, både private og offentlige.

Mellom 500 og 1000 m² vil være kontorer med løsninger for selv de minste bedriftene – gjerne bare én person. Det vil være rundt 50 arbeidsplasser i det vi kaller Base Community. Det er et kontorfellesskap med fullt utstyrte arbeidsstasjoner, resepsjon, moderne innredning og IT-løsninger. Leietakere betaler bare for plassen de trenger.

Base Community er et godt grunnlag for samarbeid mellom leietakerne. Fremtiden er delingsøkonomi, det gjelder også for kontorbygg med felles møterom, konferanserom, pauserom og andre stabsfunksjoner. For at dette skal være effektivt og plassbesparende vil det bli tatt i bruk det siste innen smartteknologi.

Kontorbygget gir muligheter for små bedrifter å vokse og finne samarbeidspartnere, og dermed øke virksomheten og antall arbeidsplasser i Kiruna. Samtidig er volumet stort nok til at større selskaper kan etablere seg eller utvide.

10 etasjer
Første etasje av bygningen er vil bestå av handelsbedrifter ut mot gågatekvartalet, og det planlegges restaurant og bar som skal bli en sterk merkevare og møteplass.

Prosjektet vil bli markant og profilert, med opp til 10 etasjer. Hoveddelen vil få en høyde på 6-7 etasjer.

Prosjektet skal utføres med tanke på minimal miljøpåvirkning, både i form av materialer og energibruk.

Alfred Ydstebø.

– Vi er veldig stolte over å være en del av denne tomtetildelingen i Kiruna. Vår erfaring som utvikler skaper muligheter for nytenkning for å møte fremtidige behov. Vi ønsker å bidra til å bygge en by som er en modell for svensk byutvikling, sier konsernsjef Alfred Ydstebø i Base Gruppen.

Verdenskjent prosjekt
Kiruna byforvandling er et pågående prosjekt som innebærer flytting av deler av byen Kiruna i Norrbottens län i Nord-Sverige. Dette fordi gruvedriften i Kirunavaara skaper deformasjoner i bakken, deformasjoner som beveger seg mot byen. Kommunen har besluttet at byens sentrum skal flyttes nordvest ved fjellet Luossavaara.

Prosjektet har fått stor oppmerksomhet i medier rundt om i verden. Her kan du gå til Kirunas egne sider om prosjektet.