Base og Tenold selger til Pareto

Base Property og Tenold Gruppen har inngått avtale om salg av et sentrallager på Gardermoen til Pareto Eiendomsfellesskap II («PEF II»).

Salgssummen er på NOK 93,5 millioner. PEF II forvaltes av Pareto Alternative Investments AS og er et ubelånt eiendomsfond rettet mot norske institusjonelle investorer.

Sentrallageret som er under oppføring skal stå ferdig i januar 2018 og skal fra det tidspunkt leies ut til Bane Nor på 15 års avtale. PEF II overtar eiendommen fra samme tidspunkt. Base Property og Tenold Gruppen i Lørenskog er byggherre frem til utleie og overtakelse. Bygget og eiendommen, som er på henholdsvis 5300 og 12.000 kvadratmeter, er skreddersydd til leietakers bruk.

Prosjektet er første byggetrinn i et større utbyggingsprosjekt som Base Property og Tenold Gruppen driver i samarbeid ved vestre rullebane på Gardermoen, i Nannestad kommune.

Bane Nors sentrallager på Grorud er for lite, og i tillegg er lagervirksomheten spredt på 15 andre distriktslagre. Planen er nå å samle selskapets lagerfunksjoner til det nye lageret på 5300 kvadratmeter, som i tillegg vil bestå av rundt 5000 kvadratmeter utvendig lager og utomhusarealer. Bane Nor har ansvaret for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Hovedentreprenør for prosjektet er Ø. M. Fjeld. Byggingen starter så snart rammetillatelse og IG1 er på plass. Avskoging av tomten er allerede utført.