Det rives og tømmes på Hermetikken

Mur, stein og puss. Det er mye av det i de gamle lokalene på Hermetikklaboratoriet.

Entreprenør Kruse Smith og underleverandører er i full gang med oppussingen av bygget i Niels Juels gate, som er den første fasen i rehabiliteringen av eiendommen på Eiganes.

Denne delen av prosjektet skal ferdigstilles i løpat av andre kvartal 2017.

Men allerede er mange av leietakerne og det tidligere laboratoriets kommende innhold kjent:

  • 1. etasje skal inneholde Matmagasinet med kafè og uteservering, ca. 100 kvadratmeter kontorer og 100 kvadratmeter møterom.
  • Hele 2. etasje skal  inneholde kontorer. Etasjen er på ca. 550 kvadratmeter og er foreløpig ledig.
  • 3. etasje er utleid til advokatfirmaet Torstrup Grøsfjeld AS, her skal også Base Gruppen holde til.
  • I 4. etasje blir det også kontorer, halvparten er ledig.

Interessert i å bli leietaker? Ta kontakt med senior prosjektutvikler Odd-Are Njå, enten på telefon 913 08 286 eller på e-post oan@baseproperty.no.

Hermetikkfagskolen vil i framtiden bli omregulert til ca. 40 leiligheter, det er ennå ikke valgt konsept. Estimert ferdigstillelse i 2018.

Ledaal Park er et leilighetsprosjekt som kommer på eiendommen og er foreløpig kommet til tegnebrettet. Det vil innehold ca. 15 leiligheter. Estimert ferdigstillelse i 2018.