Hermetikken innstilt til årets byggeskikkpris

Det er Stavanger kommune som deler ut prisen, det skjer på Ledaal 2. november.

Byggeskikkprisen har vært delt ut siden 2009 og det er knyttet stor prestisje blant utbyggere og arkitekter. Prisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo i.

Her er kommunens omtale av prosjektet:

 • Arkitekt: Sigurd Lunde
 • Byggeår: 1931
 • Rehabilitering: Brandsberg-Dahl arkitekter (BDA)
 • Landskapsarkitekt: BDA v/Imke Wojanowski
 • Byggherre: Base Property AS
 • Fullført: 2018

Hermetikklaboratoriet er fortid, nåtid og fremtid i ett og samme prosjekt. Bygget fremstår i dag som en stolt historiebærer av Stavangers hermetikkeventyr. Hermetikklaboratoriets fasade og uteområder er nennsomt tilbakeført til slik det så ut etter oppføring i 1931. Samtidig er bygningen tilført nye arkitektoniske elementer som forteller historien om en annen bruk. Innvendig er bygget fornyet og tilpasset dagens og morgendagens krav til en moderne arbeidsplass. I alt det nye er noen spor av fortiden bevart, som originale sikringstavler, lamper og dører.

Laboratorievirksomhet er byttet ut med kontorer, og i første etasje har en kafé flyttet inn. Kafeen har uteservering mot Ledaalparken, og dette har bidratt til at parken har fått nytt liv og fremstår som mer inviterende enn tidligere. Kafeen er blitt en populær møteplass for bydelen og andre som vil nyte omgivelsene.

Hermetikklaboratoriet har bidratt til endring ved at bygget, gaten og parkområdet har fått et nytt liv og sammen med kaféen har prosjektet bidratt til å gi området en fornyet identitet.

De to andre nominerte:

Håhammeren turvei og bro

 • Landskapsarkitekt: Multiconsult / Stavanger kommune
 • Brodesign: Multiconsult v/Karen Hatleskog Zeiner
 • Byggherre: Stavanger kommune v/park og vei
 • Byggeår: 2014-2016

Holmegenes

 • Arkitekt: Haga & Grov siv.ark
 • Landskapsarkitekt: Klorofyll Landskapsarkitektur AS
 • Byggherre: Smedvig Eiendom AS
 • Byggeår: 2015

Juryen består av seks personer, den syvende stemmen er det publikum som har. Stemmen kan avgis på Stavanger kommunes nettsider, her.  Fyll ut skjemaet innen fredag 12. oktober kl. 12, eller stem ved å legge inn en kommentar under innlegget på Stavanger kommunes Facebook eller Instagram.

Årets tema for byggeskikkprisen er endring.

– Vi er alle i konstant endring, og det er byen vår også. Nye tanker og ideer får innpass og nye ting oppstår som følge av endring. Dette påvirker hvordan vi lever og hvordan vi bruker byen vår, sier sivilarkitekt Ingrid Eileraas.

Stavanger kommune ønsker i år å hedre bygde prosjekter som viser vei i endring av byen, eller hvor det nye er sydd sammen med det eksisterende på en forbilledlig måte.

– God arkitektur og forming av omgivelsene våre bidrar til å svare på fremtidens behov, utfordringer og nyvinninger gjennom å skape inspirerende, trygge og funksjonelle fysiske rammer. Ved bruk av god arkitektur kan byen vår endres uten at den røde tråden gjennom fortid, nåtid og fremtid går tapt, sier hun.
Prisutdeling

Årets jury

 • (Leder) Kari Raustein, leder for kommunalstyret for byutvikling
 • (Nestleder) Egil Olsen, nestleder for kommunalstyret for byutvikling
 • Landskapsarkitekt MNLA Terje Børsheim
 • Sivilarkitekt MNAL Tonje Broch Moe
 • Sivilarkitekt MNAL Lise Vabø Sivilarkitekt MNAL
 • Jo Christian Fougli, seksjonsleder på Byutvikling, Stavanger kommune