Hotellprosjektet på Kvitsøy avsluttes

Vi har i kveld sendt følgende e-post til ledelsen i Kvitsøy kommune:

«Base Property vil med dette meddele Kvitsøy kommune at arbeidet med å realisere et hotell på vestsiden av øya avsluttes.

Beslutningen er først og fremst knyttet til usikkerhet rundt den politiske situasjonen i kommunen og signaler fra fylkesrådmannen, men også som en følge av den debatten som har foregått blant kommunens innbyggere. Vi ønsker på ingen måte å bidra til polarisering og splittelse.

Selv om vi legger ned arbeidet betyr det ikke at vi anser prosjektet som dårlig, heller tvert imot, men det er ikke realiserbart slik situasjonen er i dag. Dersom Kvitsøy kommune over tid kommer fram til en bredt forankret beslutning om at et slikt type prosjekt likevel er ønsket og bør realiseres, er vi positive til å gjenoppta dialogen og arbeidet.

Base Property vil til slutt takke politikerne og administrasjonen i kommunen for et godt og profesjonelt samarbeid, og takk til alle som har engasjert seg og kommet med innspill, råd og vink.»