Lanserte idé om spektakulært hotell på Kvitsøy

I slutten av august var Alfred Ydstebø og Base Property i formannskapet og lanserte ideen om et spektakulært hotell i havgapet lengst vest på Kvitsøy.

I dag torsdag ble planene enda bedre kjent da NRK Rogaland var på Kvitsøy og tok området nærmere i øyesyn. Sammen med ordfører Mirjam Ydstebø (de er ikke i slekt) fortalte Ydstebø om ideen han har gått og ruget på lenge.

– Først og fremst må vi finne ut om dette er noe Kvitsøy ønsker, både politikerne og innbyggerne vil få god tid til å ta stilling til det. Det er et enormt sårbart område, og vi må ta alle mulige forholdsregler. Derfor er det viktig å begynne planleggingen så tidlig som mulig, sier Alfred Ydstebø.

Han har selv dype røtter i kommunen, og har i mange år tenkt på hvordan det ville vært med et spektakulært hotell og utkikkspunkt på vestsiden av Kvitsøy – ut mot selve storhavet.

Ion Adventure Hotel på Island.

 

Unikt og særegent
Det er snakk om et unikt hotell preget av en særegen arkitektur. Det kan bli på opp imot 150 rom, som foruten beliggenheten og omgivelsene skal bli anerkjent for sitt kjøkken, med kokker og lokale råvarer i toppklasse. I tillegg til alle aktivitetene naturen på Kvitsøy innbyr til.

Inspirasjonen er hentet fra unike hoteller på Island og Newfoundland.

 

Unikt i verdensmålestokk
Hotellet skal ha minimal påvirkning på det etablerte kulturlandskapet, det skal gå nærmest i ett med omgivelsene og utmarken rundt.

– Resultatet kan bli helt unikt, faktisk i verdensmålestokk. Det vil utvilsomt kunne ha en stor økonomisk og kulturell verdi for Kvitsøy. Ikke minst vil de kulturelle premissene være helt avgjørende. Hotellet vil kunne bidra med å få frem Kvitsøys interessante historie til et bredt publikum, sier han.

Fogo Island Inn på Newfoundland.

Ydstebø anslår at hotellet og synergieffekter vil skape mellom 50 og 100 nye arbeidsplasser i kommunen. Innvesteringsnivået vil være på 200 millioner kroner pluss.

Rogfast gir nye muligheter
Åpningen av verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel, Rogfast og Kvitsøytunnelen i 2025/26, vil gi næringslivet i kommunen nye muligheter. Kvitsøy, med sin uberørte natur og unike beliggenhet ut mot storhavet, vil i langt større grad få anledning å bringe turistnæringen til kommunen – og få ta del i det store konferansemarkedet i regionen.

Den nye tiden vil gi kommunen uante muligheter for å bygge et robust og bærekraftig samfunn.

Hotellet har fått arbeidsnavnet Ocean View Hotel Kvitsøy.