Maersk Drilling sitt nybygg

På Forus Nord i Sola kommune har Base Property AS med Backe Bygg AS som entreprenør ført opp et kombinert kontor- og lagerbygg. Bygget er spesialtilpasset for Maersk Drilling AS.

Tiltakshaver var Forus Production Arena AS og Backe Byggs kontraktssum var 62,5 millioner kroner eks mva. Byggestart var i oktober i 2012 og bygget ble overlevert 2. desember i 2013. Bransjemagasinet Byggeindustrien (bygg.no) har laget en fyldig omtale av dette flotte nye bygget.