Jærveien 35 – Lnett

Nytt administrasjonsbygg for Lnett.

Bygget er i massivtre og gir plass til 250 kontorarbeidsplasser. Adressen er Jærveien 35 og ligger i tilknytning til det tidligere rådhuset i Sandnes. Bygget er sertifisert som BREEAM-NOR Outstanding og Energiklasse A. Lnett flyttet inn i bygget i desember 2021.

Les mer om bygget her.

Nøkkeldata

Sted:

Jærveien 35, Sandnes

Byggtype:

Kontor

Størrelse:

9000 m2

Arkitekt:

Saaha

Status:

Ferdigstilt