K1

Nøkkeldata

Sted:

Paradis, Stavanger

Byggtype:

Næring

Størrelse:

30.000 m²

Prosjektpartner:

Bane NOR Eiendom, FP Eiendom

Status:

Under prosjektering