Ny faktabase begraver myter om sentrum

Base Property har sammen med Econ, Smedvig Eiendom og CID Stavanger sentrum utarbeidet en faktabase for utnyttelse av næringsareal.

Det stemmer ikke at stadig flere lokaler blir stående tomme i sentrum, faktabasen avliver både denne og andre seiglivede myter.

  • Saken ble først omtalt av Aftenbladet (krever innlogging)

Mindre tomt enn i fjor
Tallene viser at totalt 5,2 prosent av næringsarealet i Stavanger sentrum står tomt, mot 5,5 prosent i oktober i fjor. Sett på handelsbedriftener isolert er tallet redusert fra 4,2 til 3,4 prosent det siste året.

Totaltallene for Forus viser at 8,9 prosent av lokalene står tomme, mot 9,8 prosent for et lite år siden.

Analysen har tatt for seg hvert eneste næringslokale i byen, større enn 100 kvadratmeter.

  • Stavanger sentrum er fortsatt det viktigste næringsområdet i Stavanger kommune, med 26.380 ansatte i 2835 ulike selskaper.
  • Stavanger-delen av Forus har til sammenligning rundt 15.000-20.000 arbeidsplasser. Forus under ett i alle de tre kommunene har rundt 35.000 arbeidsplasser.
  • Stavanger sentrum omsetter for rundt 60 milliarder årlig. Dette gjør sentrum til den viktigste verdiskapingsområdet i kommunen.

Lokale virksomheter sysselsetter klart flest i Stavanger sentrum. Rundt 16.000 av jobbene finnes i lokale bedrifter
Når det gjelder næringsbygg er det ikke bare innen restaurant, hoteller og butikker sentrum dominerer, det er også flere kvadratmeter kontorer i sentrum enn i Stavanger-biten av Forus.

Vil hindre synsing
Hensikten med faktabasen er å hindre at synsing og fordommer skal ligge til grunn når en ny sentrumsplan skal legges et fundament for utviklingen av sentrum.

Senior prosjektutvikler Andreas Poulsson i Base Property sier selskapet kan bli mer treffsikker i vår strategi ved å bruke faktabasen.

– Det sier seg selv at det er lettere å bomme hvis man ikke baserer seg på fakta. Vi holder for tiden på med utbygging av Hermetikk-kvartalet. Blant de uavklarte spørsmål er om den gamle Hermetikkfagskolen egner seg best som boliger eller kontorer. Med dette materialet kan vi kartlegge bedre hvilke behov byen har og hva som passer best i Hermetikken, sier han.

Den nye faktabasen har kostet om lag 600.000 kroner å utarbeide. De fire partnerne betaler en fjerdedel hver. Opplysningene i analysen skal oppdateres etter hvert og vil bli løpende publisert på Stavanger kommune sine hjemmesider.