Ø.M. Fjeld bygger for Base på Gardermoen

Det nye hovedlageret til Bane Nor regnes som starten på utviklingen av et helt nytt næringsområde like nordvest for Oslo Lufthavn, Gardermoen.

Kontrakten har en verdi på nær 48 millioner kroner, byggingen starter så snart rammetillatelse og IG1 er på plass. Avskoging av tomten er allerede utført. Det nye lageret skal være ferdigstilt i januar 2018.

Bane Nors sentrallager på Grorud er for lite, og i tillegg er lagervirksomheten spredt på 15 andre distriktslagre. Planen er nå å samle selskapets lagerfunksjoner til det nye lageret på 5300 kvadratmeter, som i tillegg vil bestå av rundt 5000 kvadratmeter utvendig lager og utomhusarealer. Bane Nor har ansvaret for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Andreas Poulsson.

– For oss som byggherre har det vært avgjørende å velge en stor, seriøs aktør med et godt rykte. Det gir oss en ekstra trygghet å samarbeide med Ø.M. Fjeld når vi på vegne av en viktig nasjonal aktør har påtatt oss ansvaret for et såpass prestisjefylt bygg, sier senior prosjektutvikler Andreas Poulsson i Base Property.

Lokal tilknytning
Han sier Base har lagt stor vekt på at besvarelsen fra Ø.M. Fjeld både var grundig og gjennomtenkt, ikke minst på områdene for miljø, energi og brannkonsept.

– Løsningene de kom opp med tidlig i prosessen sparer oss for kompliserte og tidkrevende forhandlinger underveis i byggingen, sier Poulsson.

 

Det ble også lagt vekt på den lokale tilknytningen til Romerike-regionen. Selskapet kan vise til flere gode referanseprosjekter i området, og kjenner området og grunnforholdene svært godt.

– Samtidig har de god oversikt over de beste lokale underentreprenørene, sier samarbeidspartner Øystein Tenold i Tenold Gruppen.

Stor byggentreprenør
Ø.M. Fjeld har lang og bred erfaring med bygging av større industrianlegg, og ifølge regionleder Ole Johan Krog bidrar det nye hovedlageret til en bedre balanse mellom bolig og næringsdelen i selskapets portefølje.

– Ø.M. Fjeld er for lengst blitt den største boligbyggeren på Romerike, og næringsbygg som dette gjør at vi opprettholder en viss balanse mellom prosjektene våre. Dette er selvsagt viktig for å beholde posisjonen som en av Østlandets største byggentreprenører, sier Krog.

Byggherrene Basee Property og Tenold Gruppenhar inngått en 15-årig avtale om utleie til Bane Nor, og  jobber med flere andre utbyggingsprosjekter i området rundt Gardermoen.