Oppstart

Base Property AS ble etablert i Stavanger i 2007 av Base Gruppen AS og partnere, og er et datterselskap av Base Gruppen AS. Base Property opererer innenfor segmentene næringseiendom og hotell. Boligutviklingen er skilt ut i et eget selskap — Base Bolig AS. Vårt team består av daglig leder, prosjektleder, prosjektutvikler og markedsansvarlig i Base Property med tilleggsressurser fra Base Gruppen. Vi har utviklet over 120.000 ㎡ eiendom, har over 125.000 ㎡ under utvikling i ulike prosjektfaser, samt 15.000 ㎡ under prosjektering og bygging.

 

Suksess i samarbeid

Base Property er åpne for ulike type partnerskap i våre prosjekter. Fra idé til ferdigstilt prosjekt er vi avhengige av et nært og godt samarbeid med blant annet; grunneiere, leietakere, investorer, meglere, finansinstitusjoner, arkitekt og entreprenører — slik oppnår vi best mulig resultat for alle våre interessenter. En av Base Property’s største suksesser har vært målrettet fokus på våre kunders behov, noe som skal gjenspeiles i arkitekturen og tilpasningen av et moderne skreddersydd bygg.

Vårt team

Alfred Ydstebø

Styreleder

 

Ydstebø er utdannet ingeniør fra NKI (Norge) og har en MBA fra Handelshøyskolen BI. Alfred har lang erfaring som finans- og forretningsmann. Alfred eier Base Property gjennom sitt selskap Base Gruppen AS.

(+47) 908 32 828
ay@basegruppen.no

Andreas Poulsson

Daglig leder

 

Poulsson er utdannet ved London Business School, South Bank University innenfor eksportmarkedsføring og internasjonal etablering. Andreas har erfaring fra finans og har jobbet i Base Property siden 2010.

(+47) 990 14 356
ap@baseproperty.no

Randi Sunde

Prosjektleder

 

Sunde er utdannet ved universitetene i Stavanger og Aalborg og har en master i teknologi, med fordypning i byutvikling. Randi har erfaring fra prosjektledelse for offentlige byggherrer og begynte i Base Property våren 2019.

(+47) 936 56 895
rs@baseproperty.no

Daniel R. Hansen

Eiendomssjef

 

Hansen er utdannet ved NTNU med en mastergrad i eiendomsutvikling og -forvaltning og har en bachelor i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Daniel ble ansatt i Base Property høsten 2014.

(+47) 900 43 054
dh@baseproperty.no

Siri Ommedal

Markedsansvarlig

 

Ommedal har utdannelse og erfaring i markedsføring, personalorganisasjon, kriminologi, senterdrift og som arrangør av større idrettsarrangement i en årrekke. Hun startet sitt arbeid i Base Property 1. august 2020.

(+47) 917 48 077
si@baseproperty.no