Pressemelding – Akuttplasser for asylsøkere i Stavangerregionen

Utlendingsdirektoratet (UDI) har kommet fram til at et næringsbygg i Forusbeen 35 er godt egnet som midlertidig akuttinnkvartering for asylsøkere.

Før helgen fikk Stavanger og nabokommunene i oppdrag fra UDI og Fylkesmannen å kartlegge ledige bygg som egner seg for innkvartering av 1000 asylsøkere. Norge opplever som resten av Europa den største flyktningepågang noensinne, og situasjonen er prekær for landets mottakssystem.

UDI Regionkontor Vest har nå inngått en leie- og driftsavtale med Base Property om akuttinnkvartering av opp til 1000 personer i bygget Forusbeen 35, som de vil leie av Norwegian Property.

Seniorrådgiver Sissel Mehammer sier at avtalen gjelder for 12 måneder.

– De første 500 plassene vil være tilgjengelige fra onsdag 18. november, og de neste 500 fra uken etter. Beboerne på det midlertidige mottaket kan være både familier og enslige, og de vil være en blanding av de ulike nasjonalitetsgruppene som kommer til Norge, forklarer hun.

– Best egnet
Beredskapssjef Torstein Nielsen i Stavanger kommune opplyser at bygget på Forus ble vurdert som best egnet her og nå.

– Det står tomt og har en tilstrekkelig størrelse. Det er gode muligheter for å dele opp bygget i seksjoner etter behov. I tillegg er det fasiliteter som stort kjøkken, kantine og gymsal. Det holder en teknisk god standard, sier han.

Det 25.000 m² store bygget var inntil for et par måneder siden leid ut til Telenor.

– I perioden fram til innflytting vil det foregå et stort arbeid, både når det gjelder den bygningsmessige godkjenningen og klargjøring av bygget. Så skal bygget innredes og organisasjonen som skal drive bygget på vegne av UDI på plass, sier beredskapssjefen.

Sivilforsvaret bidrar i etableringsfasen med tilretting av bygget fram mot oppstart.

Naboer informeres
Det er Base Property, gjennom eget driftsselskap, i Stavanger som skal drive mottaket.

– Vi har de siste dagene bemannet opp med noen av de beste og mest erfarne miljøene som er å oppdrive for å kunne levere i henhold til kravene fra UDI. Det er en formidabel oppgave, men vi er sikre på at vi kan løse dette på en god måte sammen med våre erfarne og profesjonelle partnere, sier Alfred Ydstebø, daglig leder i Base Property.

Naboer vil onsdag få informasjonsbrev i postkassen. Søndag 15. november kl. 17.00 inviteres naboer og andre interesserte til et åpent informasjonsmøte i Forusbeen 35. Kommunen og andre relevante etater og organisasjoner kommer også til å være til stede på møtet.

Pressebefaring
Base Property inviterer til en pressebefaring i Forusbeen 35 kl. 12.00 i dag. Representanter fra sivilforsvaret, kommunen og Fylkesmannen vil også være til stede.

Pressekontakter:
UDI Vest: Seniorrådgiver Sissel Mehammer, mob. 407 07 308
Daglig leder Alfred Ydstebø i Base Property, mob. 908 32 828
Stavanger kommune: Beredskapssjef Torstein Nielsen, mob. 911 13 145