Proserv på plass

I en artikkel datert oktober 2012 omtalte NENyheter utbyggingsaktivitetene på Forus, med spesiell omtale av Proserv Norge AS sitt planlagte nybygg på Forus.

Selskapet kom på plass i nybygget allerede i begynnelsen av februar 2014, etter at Base Property og Håkull Eiendom hadde blitt tildelt oppdraget så sent som i mai 2012.

NENyheter hadde også en bred omtale av innflyttingen i det flotte kombinasjonsbygget som har fått tildelt navnet Forus Energy Arena. Proserv Norge AS en del av et større konsern med totalt 1900 ansatte over hele verden. Den norske virksomheten er fortsatt i vekst, og vi er stolte over å ha bidratt til å løse selskapets behov for nye og fremtidsrettede lokaler.