Røykfritt i Ledaal Park

Vi vet at røyking er plagsomt for omgivelsene, av hensyn til beboere, ansatte, kunder og gjester i Hermetikkvartalet ønsker derfor Base Gruppen å gjøre uteområdene som tilhører Hermetikklaboratoriet og sameiene Niels Juel og Alexander røykfrie. Det vil si de private områdene utenfor de tre byggene som er offentlig tilgjengelige.

Lervig Local har hatt sin uteservering røykfri siden åpningen, vi ønsker at dette også skal gjelde utenfor Matmagasinet og på framsiden av Hermetikklaboratoriet – i tillegg til området fra Alexander ned mot Niels Juels gate.

I løpet av 2021 vil kommunedirektøren legge fram en sak om å gjøre Stavangers offentlige uteområder røykfrie, mye tyder på at dette vil bli vedtatt. Dermed blir det også et generelt røykeforbud i Ledaalparken.

Det finnes ingen sanksjonsmuligheter for å håndheve røykeforbudet, men vi tror dette tiltaket vil virke preventivt og forebyggende. Det gir også muligheten for en tydelig skilting, samt at ansatte i næringsseksjonene kan påpeke forbudet overfor sine gjester og besøkende.

Hvis du har synspunkter på dette ber vi deg om å sende inn skjemaet under innen fredag 22. januar 2021. Dersom dette er gjennomførbart vil vi ta kontakt med Stavanger kommune for å samarbeide om praktiseringen av ordningen, eksempelvis skilting og annen tydeliggjøring.

Hermetikken 19. januar 2021

Siri Ommedal
Leder Base Community

Lars Petter Einarsson
Informasjonsansvarlig Base Gruppen