Få, om noen, bygg representerer Stavangers historie og sjel så sterkt som Hermetikken.

Base Property utvikler en fremtidsrettet kontorpark i Haugesund på 15.000 m2, fordelt på fire bygg med fellesfunksjoner i første etasje. Byggetrinn 1, bygg B, ble innflyttet desember 2017.

Base Property og Tenold Gruppen Holding har bygget nytt sentrallager for Bane Nor SF (tidligere Jernbaneverket) rett nord for Gardermoen.

Base Property har bygget nytt hovedkontor for MRC Solberg & Andersen. Byggingen startet i 3. kvartal 2014. MRC Solberg & Andersen flyttet inn i uke 3, 2016.

Våren 2010 ferdigstilte Base Property oljeserviceselskapet Bjørge ASAs nye bygg på Forus. Bygget ble ført opp på 12 måneder, og er et stort og avansert kombinasjonsbygg med fokus på logistikk og samhandling blant tre datterselskap i Bjørge-gruppen. Vi har blant annet benyttet morgendagens teknologi i…

Høsten 2009 vant Base Property konkurransen om å få bygge nytt hovedkontor for Bilfinger Industrier på Forus. Prosjektet sto ferdig sommeren 2011 og ble åpnet av ordfører i Sola kommune og ledelsen til BIS fra Tyskland. Bygget er tilpasset selskapets behov og videre vekst. Prosjektet…

Forus Tech Arena er et kombinasjonsbygg på Forus. Tomten ligger på vestsiden av Forus og er nærmeste nabo til Solasplitten med umiddelbar tilgang til E39, Sola, flyplassen og næringsområdene i Tananger/Risavika.   Vår samarbeidspartner Simex AS er leietaker i 1. og 2. etasje, samt totalteknisk…

Base Property har avtale med tre leietakere på denne eiendommen: Cegal, Caverion og Statoil. Cegal AS er en av distriktets største totalleverandører innen datatjenester og har Forus Industry Arena som sitt hovedkontor. Base Property har en målsetning om at bygget skal bidra til å gi leietaker…

Base Property ble enige med Proserv Norge om å bygge nytt hovedkontor i starten av 2012. Oppstart på grunnarbeidene fant sted i oktober 2012 og bygget sto klart for innflytting tidlig i 2014. Forus Energy Arena er tilpasset Proserv sitt behov og muligheter for videre…

Base Property og Håkull Eiendom ble enige med Maersk Drilling AS om å bygge nytt hovedkontor i starten av 2012. Prosjektet hadde oppstart på grunnarbeider oktober 2012 og var klart for innflytting desember 2013. Bygget samler alle funksjoner for leietaker under ett tak og på en…

Verdens største Lefdal og Rogalands største Bohus, totalt 11.000 kvadratmeter møbler og elektro, ble ferdigstilt i 2010. Med den spesielle fasaden og to solide leietakere har bygget allerede blitt et landemerke. Både Lefdal og Bohus hadde storslagne åpninger med kø utenfor bygget flere timer før…