Base Property AS planlegger et høyhus på 16 etasjer i Knud Holms gate 8 i Stavanger. Tomten ligger midt i sentrum, 150 meter fra Stavanger stasjon med utsikt over Breiavatnet og resten av sentrum.

Base Gruppen har kjøpt Sandnes rådhus og skal etablere regionens største helsepark i Jærveien 33. Navnet blir Sandnes Helsepark.

Base Property og Aton skal samarbeide om utvikling av byggetomten i Sverdrups gate. Det kan bli en kombinasjon av næring, kontor, bolig og hotell.

Base Property og Grønhaug Eiendom utvikler en fremtidsrettet kontorpark i Haugesund på 15.000 m2, fordelt på fire bygg med fellesfunksjoner i første etasje. Byggetrinn 1, bygg B, ble innflyttet desember 2017.