Stavanger med sterkest prisutvikling

Boligprisene sank med 1,1 prosent på landsbasis i mai 2017, mens de steg med 1,0 prosent i Stavanger.

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,7 prosent

Det tok i gjennomsnitt 31 dager å selge en bolig i mai 2017, mot 32 dager i mai 2016. Av byene var det lavest salgstid i Drammen med 13 dager og lengst salgstid i Sandnes med 80 dager.

Den sterkeste prisutviklingen i mai hadde Stavanger, hvor prisene steg med 1,0 prosent. Svakest prisutvikling hadde Oslo med en nedgang på 1,4 prosent.

Moderat prisutvikling
Boligprisene er 8,3 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

– Det norske boligmarkedet har en mer moderat prisutvikling og ser ut til å ha lagt bak seg perioden med sterk prisvekst. Mai er ofte en måned med mer forsiktig prisutvikling, og det er derfor ikke uventet at utviklingen er vesentlig svakere enn foregående måneder. Derimot er en nedgang på 0,7 prosent i sesongkorrigerte priser noe svakere enn forventet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, i en pressemelding.

I mai måned ble det solgt 9.846 boliger, noe som er 5,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor.

Hittil i 2017 er det solgt 36.732 boliger, noe som er tilnærmet likt som i 2016.

– Det er en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet nå, noe som gjenspeiler seg i høy aktivitet og mange salg. Vi har aldri registrert så mange salg i en mai måned tidligere, og samlet for 2017 er det kun i de to siste årene vi har registrert flere salg enn i år. Det har vært en spesielt kraftig økning i antall salg i Stavanger, Bergen og Trondheim den siste måneden. I Oslo har det vært en mindre nedgang sammenlignet med 2016, sier Dreyer.

40 prosent flere boliger i Stavanger
I mai måned ble det lagt ut 11.483 boliger for salg i Norge, noe som er 10,7 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Så langt i år er det lagt ut 43.282 boliger for salg i Norge. Det er 4,5 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.

– Det er vesentlig flere boliger ute for salg nå, sammenliknet med i fjor. I alle de største byene opplevde vi gjennom mai måned en drastisk økning i tilbudssiden. For eksempel ble det lagt ut over 40 prosent flere boliger for salg i Stavanger i mai i år enn i fjor. Den økte tilbudssiden vil ha en dempende effekt på prisutviklingen i månedene som kommer, sier Dreyer.

12-månedersveksten er fortsatt sterk over store deler av Østlandet, men det er en tydelig moderat trend i hele regionen. Oslo har fremdeles den høyeste 12-månedersveksten på 16,5 prosent, den svakeste veksten hadde Sandnes med en oppgang på 0,1 prosent. Det er flere år siden alle byene i oljeregionen hadde en positiv årsvekst.

– Det er fremdeles regionale forskjeller, men langt på vei med motsatt fortegn enn hva som har vært trenden de siste årene. Stavanger har nå den sterkeste prisutviklingen, og har så langt i år en sterkere utvikling enn byer som Bergen og Trondheim. Trendskiftet i Oslo materialiserer seg nå i en prisnedgang, noe som sannsynligvis vil vedvare i noen måneder til. Likevel er det, etter en unormalt sterk vekstperiode på cirka 40 prosent de siste to årene, verken overraskende eller dramatisk at vi får en kortere periode med svakere prisutvikling, sier Dreyer.